Sporveismusikkens styre:

Leder: Ellen Eckhoff Planke
Tlf.: 908 75 014
Mail: leder@sporveismusikken.com
Nestleder: Tom Gulbrandsen
Tlf.: 901 28 307
Mail: styret@sporveismusikken.com
Sekretær: Siw Lindblad
Tlf.:
Mail: post@sporveismusikken.com
Kasserer: Nils Kristiansen
Tlf.:
Mail: kasserer@sporveismusikken.com
Styremedlem: Øyvind Rummø
Styremedlem: Marianne Bråten

Henvendelse om små og store spilleoppdrag kan gjøres til Tom Gulbrandsen tlf. 901 28 307.