Vi starter opp igjen etter sommerferien torsdag 6. august
kl. 18.30 på Skøyenåsen T-banestasjon.

Alle er hjertlig velkommen til å spille sammen med oss.